Festival

פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

מרץ

 Verona, Italy

On Stage

 27-24.3.2022 הופעות, סדנה ומופע משותף של כל המקהלות. בממוצע 6 מקהלות. אתרים לביקור: אגם גארדה, ורונה,

סרמיונה, בולוניה ועוד.