top of page

פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

מרץ

Riva del Garda, Italy

אגם גארדה באיטליה

24-28.03.2024

 אין חובת תחרות.

חלק מההופעות בכנסיות.

Lucca, Italy

23-27.03.2024

מתאים במיוחד למקהלות עם

רפרטואר דתי ו/או כנסייתי. אין חובת תחרות, כולל הופעות ידידות (פולקלור)

כיכר בעיר לוקה באיטליה
Festival
אלמוג נסיעות ותיירות
bottom of page