top of page
Festival

פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

אפריל

 Cork, Irland

Cork International Choral Festival

 27.4-1.5.2023  מופעי ידידות ו/או תחרות, בממוצע 15 מקהלות. אתרים לביקור: דבלין, גולוואי, צוק מוהר, מבשלת וויסקי ועוד.

Slovakia , Bratislava

Slovakia Folk 

  30-27.4.2023

מקהלות, תזמורות כלי נשיפה מבוגרים ונוער, מופעי ידידותו/או תחרות, בממוצע 17 הרכבים. אתרים לביקור: וינה,

הרי הטטרה, בודפסט ועוד.

bottom of page