top of page
Festival
אלמוג נסיעות ותיירות

תנאים כלליים

​​כללי
כל הטיולים המוצעים על ידי אלמוג נסיעות ותיירות, כפופים לתנאים המפורטים בהמשך. ביצוע הרשמה של נוסע לטיולנו מהווה את הסכמתו החד משמעית לתנאים אלו.אחריות למסירת מידע

מאחר ובקבוצה סגורה מתנהל משא ומתן מול ראש הקבוצה\ועד הקבוצה וכדומה - הם אחראים להעברת כל המידע לידיעת הנוסעים.

כל שינוי המובא לידיעתם ו\או מוסכם איתם, החל מהגשת ההצעה ועד לחזרת הטיול, ייחשב כמידע שהועבר לנוסעים כולם.

לראשי הקבוצות שניהלו את המשא ומתן מול אלמוג (ולמנצחים, בקבוצות של מקהלות), שמורה גם הזכות לשנות מיוזמתם את מהלך הטיול, את תכולתו, את לוח הזמנים שלו וכדומה.

עצם הרשמתו של נוסע לטיול, מהווה את הסכמתו להחלטות המתקבלות על ידי הגורמים הנ"ל מטעם הקבוצה.

מספר ימי הטיול
בפרסומינו, אנו מונים את מספר ימי הטיול בפועל ולא את מספר הלילות או מספר הלינות. עם זאת חשוב להדגיש, כי בהתאם לנוהל המחייב, מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה ויום החזרה, גם אם לימים אלו לא מתוכננים סיורים או פעילות כלשהי.מספר המשתתפים
בדרך כלל תוגבל כמות הנוסעים בטיול, בהתאם ליעד, לקהל הנוסעים וכו'.
לאלמוג שמורה הזכות, אך לא החובה, לבטל יציאת כל טיול אם מספר הנרשמים אינו עולה על המינימום שנקבע לכל טיול וטיול.טיסות
אלמוג נסיעות תלויה וקשורה בביצוע טיוליה בחברות התעופה השונות. אנו מתכננים את טיולינו על סמך המידע הנמסר לנו מחברות התעופה במועד הגשת ההצעה. מאחר ואין לנו אפשרות לשלוט על שעות הטיסה, הן מהארץ והן חזרה, אנו נאלצים להתאים עצמנו לשעות הנמסרות על ידי חברות התעופה.

ייתכנו מקרים בהם טיסת היציאה מהארץ תאחר לצאת ביחס למועד המקורי שנקבע לה. במקרים כאלו, ייתכן ונאלץ לשנות את תוכנית הטיול ואולי אף להשמיט ביקורים כאלו או אחרים.

ייתכנו מצבים בהם חברת התעופה מודיעה זמן קצר לפני יציאת הטיול על הקדמת הטיסה ביום או דחייתה ביום. במקרים אלו יתבקשו הנוסעים להשלים תוספת כספית עבור תוספת הלינה או השירותים האחרים שיתווספו לטיול כתוצאה משינוי זה של חברת התעופה. במקרים הפוכים, כאשר שינוי הטיסה מקצר את הטיול, תחזיר אלמוג נסיעות לנוסעים את החלק היחסי, הרלבנטי לתקופת קיצור הטיול, בהתאם להחלטת ספקינו בחו"ל.

לאלמוג נסיעות שמורה הזכות לשנות את חברת התעופה שנבחרה ומופיעה בהצעת המחיר בעקבות שינויים לא צפויים בלוחות הזמנים של חברת התעופה.

ייתכנו מצבים בהם מסיבות שאינן תלויות באלמוג נסיעות, תידחה החזרה לארץ. (כגון: איחור של טיסת החזרה מכל סיבה שהיא; הפסקת הטיסות - מכל סיבה שהיא - של חברת התעופה איתה התקשרה אלמוג נסיעות לצורך ביצוע הנסיעה; שביתה בארץ או בחו"ל שאינה מאפשרת את חזרת הקבוצה במועד המתוכנן; מזג אוויר שאינו מאפשר ביצוע הטיסה וכדומה.) במקרים אלו תעשה אלמוג נסיעות כל שביכולתה כדי למצוא פתרונות חלופיים ו\או לאתר ולהציע שרותי תיירות לזמן שיתווסף כתוצאה מארוע כזה. ככל שלשרותים אלו תהיה עלות, היא תשולם על ידי הנוסע. 

 

בתי המלון
אנו בוחרים את המלונות בהן ישתכנו קבוצותינו, בהתאם למספר שיקולים ובהם: תוכנית כל טיול, מספר הלינות המתוכנן במלון, מיקומו, גילאי הנוסעים, השירותים שהוא יכול לספק ושאר מרכיבים המשתנים מטיול לטיול. לא תמיד מספר הכוכבים של המלון יהווה את הגורם המכריע בבחירתו.
הגם שאלמוג בודקת את המלונות המוצעים בדרכים שונות (בדרך כלל באמצעות ספקינו בחו"ל), אין אנו יכולים לערוב לתפקודם התקין והרציף של כל השירותים הניתנים בדרך כלל על ידי המלונות, או לרמת תפקודם.
ייתכנו מקרים בהם מלון מסוים אינו יכול לשכן את הקבוצה כתוצאה משינויים של הרגע האחרון, שלנו אין שליטה עליהם. אירועים כאלו יכולים להיוודע לנו רק סמוך ליציאת הקבוצה מן הארץ, או אף במהלך שהותה בחו"ל. במקרים אלו, באחריות המלון לשכן את הקבוצה במלון חליפי ברמה זהה ובתנאים דומים.
חלקם הגדול של בתי המלון התאימו עצמם לאחרונה לחוקים המתקבלים חדשות לבקרים בכל מדינה בנושא מניעת העישון בתחום בית המלון וחדריו. מלונות מסוימים אוסרים עישון בכל שטח המלון ובכל החדרים ואחרים הקצו קומות או חדרים מסוימים למעשנים ולמי שאינם מעשנים. איננו יכולים לערוב מראש לחדרים למעשנים, כמו שאיננו יכולים להתחייב על חדר ללא מעשנים.

סוגי החדרים
ברוב בתי המלון, בחלק גדול מן החדרים המוגדרים "זוגיים", נמצאות שתי מיטות נפרדות (לפעמים שידת הלילה נמצאת בין המיטות). מספר החדרים בהם המיטה היא זוגית מצומצם ביותר. כתוצאה מכך, אין אלמוג מתחייבת לספק חדר עם מיטה זוגית לכל המבקש זאת. אלמוג תעשה כל מאמץ לספק לכל לקוח את סידור במיטות כפי שביקש אך אינה יכולה להתחייב על כך. 
תשלום תוספת ליחיד בחדר, אינה מקנה זכות לחדר זוגי. גודלם וסידורם הפנימי של חדרים ליחיד, משתנים ממלון למלון. ישנם מצבים בהם המזמין חדר ליחיד יקבל חדר ובו מיטה אחת, המתאימה לאדם אחד והחדר יהיה קטן יותר מחדר זוגי, אף ששולמה תוספת.
בהזמנת חדר לשלושה, אין אנו יכולים להתחייב על חדר גדול יותר מחדר זוגי רגיל. ברוב המקרים מכניסים בתי המלון מיטה נוספת לחדר זוגי רגיל וייתכנו אף מקרים, בהם המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ל- 3 מבוגרים, מומלץ ככלל, להימנע מהזמנת חדר לשלושה, כיוון שבמצב זה נוצרת צפיפות בחדר, עומס על המקלחת וכו'.תחבורה יבשתית
לרשות המטיילים יועמד אוטובוס המתאים לביצוע תוכנית הטיול, בהתאם למקובל בכל יעד. 
אנו מקפידים לתכנן את טיולינו בהתאם למגבלות הבטיחות המוטלות כיום על נהגי האוטובוסים. מגבלות אלו כוללות מגבלות על שעות הנהיגה, משך ההפסקות במהלך היום ומשך ההפוגה ללינת לילה שבין יום אחד למשנהו.
אלמוג נסיעות אינה יכולה לערוב לתקינותו המלאה של המזגן באוטובוס, הפועל לעיתים בתנאי חום קשים.סירות, ספינות, רחפות וכו'
במסגרת טיולינו, אנו עורכים סוגים שונים של שייט, בסוגים שונים של כלי שייט. במקרים אלו, אנו מתאימים עצמנו לנהוג ומקובל בכל מקום, בין אם המדובר בסירות קטנות, ספינות מעבורת או רחפות מסוגים שונים. מצד אחד, ישנם מקומות בהן הישיבה בכלי השייט היא על ספסל נמוך או אף על קרקעיתו ומצד שני ייתכנו מצבים בהם לא יימצאו מקומות ישיבה בכלי השייט ונמצא עצמנו עומדים במהלכו.
השליטה בכלי השייט היא אך ורק בידי מפעילו המקומי.כלכלה
בתוכנית כל טיול מפורטת הכלכלה המותאמת לו.
ארוחות הבוקר מוגשות בדרך כלל במלונות והן מבוססות, בדרך כלל, על מזנון חופשי. ייתכנו מקרים, בהם כתוצאה מן הצורך לעזוב את המלון בשעה מוקדמת במיוחד (עקב טיסה מוקדמת וכו'), תינתן לנוסעים ארוחה ארוזה, במקום הארוחה הרגילה שבמלון. באופן טבעי, ארוחה ארוזה כזו מכילה פחות מן הארוחה הרגילה של המלון.
ארוחות נוספות, כגון צהריים או ערב, תוגשנה בכל יעד, בהתאם לאפשרויות ולמקובל באותו מקום. טעמי הארוחות, כמויותיהן וכו', משתנים ממקום למקום ואין לנו כל אפשרות להתערב בנושא זה. במקומות מסוימים, מגישים בארוחה אוכל מקומי שלא תמיד דומה לאוכל המקובל בארץ.

ארוחות צהריים ו\או ערב תהיינה בסגנון מזנון או הגשה בהתאם לשיקול בלעדי של ספק הארוחה. 

ארוחות צהריים ו\או ערב תהיינה בבתי המלון או במסעדות בהתאם לעלות שתומחרה בהצעת המחיר.

בתי המלון והמסעדות המגישים ארוחות (בוקר, צהריים או ערב) רשאים להחליט באופן בלעדי על המיקום בו תוגשנה הארוחות. אין לאלמוג כל אפשרות להתערב בשיקולים אלה.
נוסעים המבקשים לקבל אוכל צמחוני, טבעוני, ללא גלוטן, ללא לקטוז וכדומה, יבקשו זאת במועד ההזמנה. מנה צמחונית מבוססת בדרך כלל על מרכיביה הצמחוניים של המנה המוגשת לכלל הנוסעים ולא בהכרח כוללת מרכיבים אחרים או צורת בישול אחרת או בישול בכלים אחרים.
לא בכל מקום ניתן לקבל דגים ובמקומות בהם הם ניתנים, בדרך כלל הם מטוגנים ולא עשויים בתנור. גם מבחר הדגים המוגדרים אצלנו כשרים, אינו גדול בחו"ל.

 

אוכל כשר

בהצעת המחיר הרגילה הניתנת על ידי משרדנו, לא כלול אוכל כשר, אלא אם כן הוגשה בקשה לאוכל כזה מראש והדבר מפורט בהצעת המחיר.

לא בכל יעד ניתן להשיג אוכל כשר. הדבר תלוי בגורמים רבים, החל מהימצאות מטבח כשר, ביכולת להגיע למסעדה כשרה במסגרת תוכרנית הטיול, ביכולת שינוע האוכל הכשר אל המקום בו נמצאת הקבוצה, בנכונות בתי המלון להכניס אוכל מבחוץ אל המלון (דבר האסור על פי חוק ברוב מדינות העולם) וכדומה.

במקומות בהם ניתן יהיה לארגן עבור הנוסעים אוכל כשר, ייתכן כי תידרש עלות נוספת לצורך כך.

 

Kosher Style

אלמוג נסיעות תעשה כל מאמץ לאפשר למעוניינים בכך לקבל לארוחה החמה דג (מן הסוגים הכשרים) ותפוחי אדמה שלמים כשהם עטופים בנייר אלומיניום. יחד עם זאת לא ניתן להתחייב כי הארוחה תוגש בהתאם לדרישתו הפרטנית של כל נוסע ונוסע.

במקרה של בקשה לארוחת בוקר בסגנון כשר, ירקות לא חתוכים, ביצים קשות לא קלופות, כלים חד פעמיים וכדומה, יש ליידע את משרדנו על כך לפני הגשת הצעת המחיר. חשוב לציין כי לא בכל מקום מבינים הנוגעים בדבר את הצורך, בדרך כלל הם אינם מבחינים ומכירים את הפרטים ולכן גם משרדנו אינו יכול להתחייב לאספקה כזו בכל מקום. 

עבור כל המפורט מעלה בנושא זה, ייתכן ותידרש תוספת מחיר.כלכלה בטיסות
בעת האחרונה משנות חברות תעופה רבות, את מדיניות הגשת האוכל והשתייה במטוסיהן. חלקן אף אינן מגישות כל ארוחה או שתייה, אלא בתשלום.  מאחר ונושא זה נתון לשינויים על ידי חברות התעופה, הפועלות בתחום זה מבלי ליידע את הנוסעים מראש, אנו מבהירים כי אנו כפופים לשיקוליה והחלטותיה של כל חברת תעופה עימה אנו טסים, בין בטיסות בינלאומיות ובין בטיסות פנים, גם אם החלטה על שינוי כזה התקבלה לאחר שהנוסע ביצע את הזמנתו אצלנו.
נוסע המעוניין באוכל כשר או צמחוני בטיסה (בטיסות בהן מגישים אוכל), יודיע על רצונו בעת הרשמתו לטיול. אין בעצם בקשתו כדי ליצור התחייבות של אלמוג נסיעות או מי מטעמה לספק אוכל כזה.שינויים בתוכנית
כעיקרון נצמד מלווה הטיול לתוכנית המקורית, כפי שהוצעה ואושרה הצעת המחיר. ייתכנו מצבים בהם כתוצאה מגורמים שונים נאלץ לשנות את מבנה המסלול, את סדר הביקורים, לוח הזמנים וכו'. שינויים כאלו ייעשו במינימום האפשרי והם בשיקולה הבלעדי של אלמוג נסיעות, המלווה\מדריך מטעמה או סוכניה המקומיים בארצות הביקור.

 

מטען
כל נוסע יכול ליטול עמו מזוודה אחת בגודל בינוני ותיק יד אחד בגודל המתאים להכנסתו לתא הנוסעים במטוס וכל זאת בכפוף להנחיות חברת התעופה עימה הוא אמור לטוס.
חברות התעופה מגבילות את משקל המזוודות ותיקי היד בהתאם לשיקוליהן ולא כולן פועלות כמקשה אחת. ישנן חברות בהן משקל המזוודה המותר הוא 15 ק"ג בלבד ובאחרות 20-23 ק"ג, הכל בהתאם ליעד, לחברת התעופה ולנהוג בה.  יש לברר, רצוי באתר חברת התעופה באינטרנט את מגבלות המטען של כל חברה וחברה. מטען עודף יכול שיחויב בתשלום נוסף – הכל בהתאם לשיקולי חברת התעופה.
לתשומת לבכם: לאחרונה החלו חברות תעופה שונות לגבות תשלום אפילו על מזוודה אחת. תשלום זה נגבה בשדה התעופה, בהתאם לשיקוליה של חברת התעופה.
גם בכל הקשור למטען היד, מטילות החברות השונות מגבלות על משקל וגודל מטען היד. כאמור, כל חברה ומגבלותיה.
אלמוג נסיעות אינה יכולה להתחייב למידע מעודכן ומדויק לגבי כל טיסה וטיסה, בעיקר בגלל תדירות השינויים.מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה ממלא תפקיד ניהולי בעת הטיול והוא יטפל בכל העניינים הארגוניים הכרוכים בהוצאת הטיול אל הפועל, בהתאם לכל יעד, תאריך, מיקום המלונות, מזג האוויר וכו'.  מודגש כי מלווה הקבוצה אינו רשאי להתחייב בשם החברה על החזרים כספיים, התחייבויות כספיות לספקים וכו'. ברשותו נמצא המידע המעודכן ביותר לצורך קבלת החלטות מנהליות הקשורות בביצוע הטיול והוא פועל מטעמנו, כמוציא לפועל של הטיול שתוכנן על ידנו.המטיילים
טיולינו פתוחים לקהל הרחב ואנו מקבלים בשמחה כל נוסע הנרשם לטיולינו, ללא מגבלת גיל או מצב רפואי. נוסעים שיש להם מגבלות רפואיות כלשהן, חייבים לדווח עליהם, כדי למנוע מצבים לא נוחים ולא נעימים לנרשם או לחברי הקבוצה האחרים.
לאלמוג נסיעות, אין סמכות רפואית כלשהי והיא אינה יכולה לחקור את עברו הרפואי ומצבו הנוכחי של כל אחד מן הנוסעים הנרשמים לטיול.  לא תתקבלנה כל טענות או תביעות מצד נוסעים על אי התאמה של נוסע זה או אחר לטיול כזה או אחר.

נוסע שלו אלרגיה כזו או אחרת, אחריותו לדאוג ולוודא את מרכיבי המזון אותו הוא מזמין.
יחד עם זאת, רשאית אלמוג נסיעות לדחות הרשמה או לבטלה, ללא הנמקת עמדתה, אם על פי שיקול דעתה הנוסע אינו מתאים לקבוצה אליה נרשם.
לאלמוג נסיעות שמורה הזכות להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול, אם לפי שיקול דעתה המשך השתתפותו בטיול עלולה לפגוע במהלך הטיול. מציאת שותף לחדר
אלמוג נסיעות תעשה כל מאמץ למצוא שותף לחדר למי שמבקש זאת בעת ההרשמה. עם זאת, איננו מתחייבים למצוא שותף כזה. במקרה שיימצא שותף, אין אנו בודקים, אלא את מינו של השותף. לא תתקבל כל טענה על הפרש גילים, מנהגים והרגלים, עישון, עדה וכו' של השותפים לחדר.
במידה ו
נוסע שותף בחדר, על פי בקשתו, ושותפו לחדר ביטל את הרשמתו, אפילו בסמיכות לתאריך היציאה, יחויב הנוסע שנשאר רשום, בתוספת לחדר ליחיד. במידה וגם הוא יבטל את הרשמתו כתוצאה מכך, יחויב גם הוא בדמי ביטול, בהתאם ללוח דמי הביטול הרלבנטיים לכל טיול.

הנוסעים מתחייבים

 • למלא את כל הטפסים הנדרשים ולבצע את כל הבדיקות הרפואיות הקשורות בנגיף הקורונה לסוגיו, הנדרשות על ידי הגורמים השונים המעורבים בנסיעה (מדינות/חברות תעופה/אוטובוסים/אתרי תיירות/מדריך הקבוצה וכדומה), לפני ובמהלך הנסיעה, בהתאם לדרישתם וללוחות הזמנים המוכתבים על ידם.

 • שאם יידרשו לכך, הם ישהו בבידוד, כהגדרתו ע"י מי מהמדינות המעורבות, בהתאם לתקנות שבתוקף בכל מדינה.

 • להקפיד על כל הוראות עטיית המסכה, הריחוק החברתי, ההתקהלות וכו', בכל אחת מהמדינות המעורבות בנסיעה, בתי המלון, אתרי התיירות וכו', בהתאם לחוקים והתקנות שבתוקף בכל אחת מהמדינות ובהתאם להנחיות מדריך הקבוצה.

 • לדווח באופן מידי למדריך הקבוצה, על כל שינוי במצבם בריאותי או על חששם להדבקות בנגיף.

 • שאם יימצאו חיוביים לנגיף או שיחולו עליהם מגבלות שונות, כגון בידוד, הארכת השהות במדינה אחרת, דמי ביטול, נסיעות, טיסות, ארוחות וכו', יישאו לבדם (או באמצעות חברת הביטוח שלהם) בכל ההוצאות הנובעות מכך, ללא יוצא מן הכלל ואלו לא תהיינה באחריות אלמוג.

 • ההתחייבות האמורה בסעיף הקודם, נכונה גם לנוסע המתלווה לנוסע המחוייב במגבלות שבסעיף הקודם, או שמבחירתו הוא מקבל עליו את המגבלות המוטלות על נוסע כזה, והנוסעים יישאו בכל העלויות, כאמור בסעיף הקודם.

 • לשאת בעלויות כל הבדיקות הנדרשות, כולל הוצאת נסיעה וכדומה.

 • אי עמידה של נוסע בדרישות אלו, עלולה להעמיד בספק את נסיעתה של כל הקבוצה ו/או את יכולתה להשתתף באירועים שתוכננו עבורה. במקרה כזה, לא יבוצע כל החזר לנוסע ו/או לקבוצה כולה, הכול בהתאם לעניין. 

 • עצם ההרשמה לנסיעה מהווה את הבנתו והסכמתו של הנוסע כי במידה ובמתחם כלשהו בארצות היעד, יבוצעו שינויים הנובעים ממגפת הקורונה, ביחס לאמור בהצעת המחיר, אלו לא יהוו בסיס לטענה או תלונה כלפי אלמוג או מי מספקיה במדינת היעד. (לדוגמא: המרת ארוחת הבוקר מהגשהבמזנון להגשה לשולחן בחדר האוכל או בחדרים; הצורך להקפיד על עטיית מסכות; הצורך להקפיד על שמירת מרחק חברתי וכדומה.) התנהלות כזו מוכתבת על ידי המלונות או נותני השרות בהתאם לדרישות הממשלה בכל יעד ואין לאלמוג אפשרות להתערב, לשנות או להתחייב על קיום המוצע כאן, במידה והמדינה המארחת תחליט אחרת. שינוי כזה גם אינו יכול להוות סיבה לביטול הנסיעה.

 • עצם ההרשמה לנסיעה מהווה את הסכמתו של הנוסע לקיום הוראות ההתנהלות וההתנהגות של כל חברת תעופה/אתר/מלון/מסעדה/חברת אוטובוסים וכדומה, הנובעים משיקולי בריאות ו/או ביטחון. אי עמידה בדרישות אלו, עלולה להוות עילה בידי הספקים השונים, לביטול ההזמנה ומתן השרות, באופן מידי, גם לקבוצה כולה. במקרה כזה, לא יוחזר למי מנוסעי הקבוצה החזר כלשהו, בגין שרות כזה או אחר שיופסק או שיבוטל.

 • האחריות לתכולת חבילת הפסטיבל (מלונות, ארוחות, הופעות ומיקומן, מערכות מוסיקה והגברה וכדומה) הינה של המארגנים בלבד ואין לאלמוג אפשרות להתערב בהסכמים הנחתמים בין המארגנים לבין ספקי השירותים שלהם, במקום. כפועל יוצא, אין ולא יכולה להיות לאלמוג כל אחריות למעשה או מחדל של המארגנים.


דמי ביטול

כל טיול ודמי הביטול הרלבנטיים לו. כפי שמופיעים בהצעה של כל טיול וטיול ובנוסף להם:

ביטול הרשמה ייעשה רק בכתב והתאריך הקובע הוא התאריך בו נתקבלה ההודעה הכתובה במשרדנו ויכנס לתוקפו לאחר אישורו ע"י אלמוג נסיעות.

ניתן להודיע על ביטול במייל: office.almog@gmail.com

 

דמי ביטול של קבוצה שלמה

ביטול נסיעה של קבוצה שלמה, מכל סיבה שהיא ובכל מועד שלאחר ההרשמה, כרוך בהפסד מקדמות המשולמות לספקים השונים; בפגיעה במוניטין של אלמוג נסיעות ובאבדן זמן עבודה רב. אי לכך, ביטול כזה יהיה כפוף לדמי הביטול שיושתו על ידי הספקים השונים בארץ ובחו"ל, בהתאם להחלטתם הבלעדית; לעלויות והוצאות אחרות הנגרמות לאלמוג נסיעות - באבדן מוניטין וזמן עבודה. אלמוג נסיעות אינה מחוייבת להציג ללקוח ולהוכיח לו את פרוט העלויות הנגרמות לה כתוצאה מן הביטול.

 

כירטוס חריג \ מוקדם

לידיעתכם: לעיתים, על מנת להבטיח מקומות על הטיסה (במיוחד במקרים של נוסעים בודדים שאינם נוסעים הלוך וחזור עם כל הקבוצה) ו/או כדי להימנע מעליית מחיר כרטיס הטיסה (התייקרות של היטל הדלק, מיסים ומרכיבים אחרים), נעשה כירטוס מוקדם. במידה ולאחר הכירטוס נוסע מבטל את נסיעתו, יחולו עליו דמי ביטול הכרטיס על פי נהלי חברות התעופה, גם אם הם אינם תואמים לדמי הביטול המפורטים בהצעה.

אלמוג אינה מתחייבת להודיע על מועד הכירטוס.

 

 

מומלץ ביותר לערוך ביטוח נסיעות ומטען, מיד עם ההרשמה לטיול או בסמוך לכך. את ביטוח הנסיעה יבצע כל נוסע במקום ובחברת הביטוח שלדעתו היא הטובה ביותר והמתאימה ביותר לצרכיו ולמצבו.
אלמוג נסיעות אינה מטפלת בביטוח נסיעות עבור נוסעיה (בריאותי ומטען).

 מחירים, שערי מטבע ותשלומים
המחירים הנקבעים עבור כל טיול וטיול, מבוססים על מידע הנמסר לנו בעת עריכת תוכנית הטיול, מידי ספקינו בחו"ל, חברות התעופה וכו' וכן על שערי המטבעות המעורבים במרכיבי הטיול והיחס ביניהם. ייתכנו מצבים של שינוי במחיר הטיול, הטיסה, מיסי הנמל, הדלק, שיעור המע"מ, מיסים אחרים וכו', עוד לפני היציאה מן הארץ. במקרה כזה יקבל הנוסע הודעה בהתאם.  שינוי מחיר של עד 100 דולר ארה"ב לאדם, לא יהווה עילה לביטול ההרשמה לטיול. ביטול כתוצאה משינוי כזה במחיר, יחויב בדמי ביטול, בהתאם למפורט בפרוט הטיול.
מחירי הטיולים נקבעים במטבע חוץ - דולר ארה"ב או אירו. התשלומים המבוצעים בשקלים חדשים, ישוערכו לשקלים חדשים ביום קבלת התשלום (במקרה של תשלום בהמחאה או במזומן בשקלים) או ביום העברת התשלום לחברת כרטיסי האשראי.
השערוך לש"ח יבוצע לפי שער העברות והמחאות גבוה, ביום האמור לעיל.
לכל טיול ייקבעו אפשרויות התשלום המתאימות, שער המטבע והיום הקובע לתשלום.

נוסע המעוניין לשלם במספר תשלומים גבוה יותר מזה המתוכנן עבור הטיול אליו הוא נרשם, יחויב בריבית הנהוגה בתוכניות הקרדיט של חברות כרטיסי האשראי השונות.החזר תשלום שבוצע בכרטיס אשראי

החזר תשלום שבוצע בכרטיס אשראי, יבוצע בניכוי של  2% מהסכום הכולל ששולם בכרטיס. (עמלת חברת כרטיסי אשראי שאינה מוחזרת בכל מקרה.)

 

שונות
אלמוג נסיעות מפעילה את טיוליה כמתווכת בין הנוסעים ובין ספקי השירותים השונים בחו"ל וחברות התעופה. לכן, איננו יכולים להיות אחראים לתקלות, שיבושים או נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או מביצוע חלקי של תוכנית הטיול. לנוסע שמורה הזכות לתבוע את נותן השירותים המתאים.

לא יוחזר תשלום עבור שירות כלשהו שמופיע ככלול בתוכנית הטיול ולא נוצל על ידי הנוסע, מכל סיבה. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להבטיח החזרים כספיים בשמנו.
במקרה של טענה או תביעה, עליה להתקבל במשרדנו לא יאוחר מ- 45 יום מיום חזרת הטיול לארץ, בכתב. במקרה של חילוקי דעות, תהיה סמכות השיפוט לבית המשפט בכפר סבא.

כאמור בפתיח, עצם הרשמת הנוסע לטיולנו, מהווה את הסכמתו לכל התנאים המפורטים לעיל.

האמור בלשון זכר, יחיד - נכון גם ללשון נקבה, רבים ורבות.

Festival
אלמוג נסיעות ותיירות
bottom of page