top of page

יוני

פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

ספטמבר

Sea Sun Festival
Lioret Del Mar, Spain

טיילת ביורה דל מאר בספרד

 13-18.09.2024

מתאים למקהלות ותזמורות.

הופעות ידידות, ניתן להתחרות.

העיר מגדבורג בגרמניה

Internationales chorfest Magdeburg, Germany

11-15.09.202

פסטיבל מגוון. הופעות ידידות ואפשרות לתחרות. חלק מההופעות בכנסיות.

On Stage Madrid

כיכר ומזרקה במדריד

19-22.09.2024

סדנאות והופעות משותפות

Festival
אלמוג נסיעות ותיירות
bottom of page