פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

דצמבר 

!חדש

Berlin

Choralspace Winter Festival

19-9.12.2021סדנאות מוזיקליות בהדרכת איש מקצוע מקומי בשיתוף פעולה עם

מקהלות נוספות, כולל הופעות.

ניתן להסתפק בחמישה ימים.

אתרים לביקור: ברלין, פוטסדאם, דרזדן, שפרייוולד ועוד.