יוני

Festival

פסטיבלים בינלאומיים למקהלות

אוגוסט

St. Petersburg, Russia

 Singing World

 9-4.8.2022
מופעי ידידות ו/או תחרות, 

בממוצע 40 מקהלות.

אתרים לביקור: סנט. פטרסבורג ומוסקבה.